/การเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุท.โธ เป็นกรณีพิเศษ

การเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุท.โธ เป็นกรณีพิเศษ


ติดตามความคืบหน้าประเด็นสำคัญต่างๆ ในการเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุท.โธ )เป็นกรณีพิเศษ
โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ในรายการ KKU Weekly