/8 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การนำของ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีคนที่ 10

8 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การนำของ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีคนที่ 10


สรุปผลการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรอบ 8 ปี ภายใต้การนำของ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย