12 ปี แห่งความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 ปี แห่งความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

April 29, 2019 Off By Banjong Setwisai


12 ปี แห่งความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองสถาบัน ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด