Wed. Apr 24th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามรับชมย้อนหลังรายการคุยรอบทิศ ตอน EP.47 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่ต้องการสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 5 ตลอดจนการเปิดโอกาสแสดงศักยภาพของเด็กและเยาวชน ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2567ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2567 โดย 1.นายสมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3 2.นายพชรพล ทองสิริโชติสกุล ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เทศบาลนครขอนแก่น 3.นายชิตษณุพงษ์ ใจขาน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น 4 น.ส.อนันลักษณ์ จอกทอง ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เทศบาลนครขอนแก่น 5 น.ส.กวินทรา จันทร สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น