Thu. Apr 2nd, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Paphot Phuntaaek

1 min read

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2563 #ช่วงมขมอดินแดง (ข่าวความเคลื่อนไหว กิจกรรมใน มข.) - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 596/2563) เรื่อง การขยายวันสอบปลายภาค วันปิดภาคการศึกษา และวันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019...