Thu. Jul 18th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามรับชมย้อนหลังรายการคุยรอบทิศ ตอน EP.61 โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” ผ่านนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน โดย อ.ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

https://www.facebook.com/KKURadioFM103/videos/841140854542908