ออกอากาศประจำวันจันทร์ ที่8 กรกฎาคม 2562

ออกอากาศประจำวันจันทร์ ที่8 กรกฎาคม 2562

July 8, 2019 Off By Banjong Setwisai


สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรร.มีชัยพัฒนา ร่วมพัฒนาหลักสูตรเตรียมครูสู่อนาคต โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด ตั้งเป้าพัฒนาโรงเรียนครูต้นแบบในอนาคต