/การดูแลจารจรและความปลอดภัยในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ผ่านมา

การดูแลจารจรและความปลอดภัยในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ผ่านมา

ออกอากาศวันที่ 22 สิงหาคม 2562