/สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

ออกอากาศวันที่ 8 กันยายน 2562