/3 ชนิด ไม้ประดับที่ช่วยฟอกอากาศที่บ้านได้

3 ชนิด ไม้ประดับที่ช่วยฟอกอากาศที่บ้านได้

ออกอากาศวันที่ 10 กันยายน 2562