/เรกิ๊ฟ แอพพลิเคชั่นใหม่ที่นำมาใช้ในการบริจาคโลหิตของคลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรกิ๊ฟ แอพพลิเคชั่นใหม่ที่นำมาใช้ในการบริจาคโลหิตของคลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 6 กันยายน 2562