/การจ้างงานและคุ้มครองการทำงานหลังเกษียณและคนที่ทำ HRBP จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

การจ้างงานและคุ้มครองการทำงานหลังเกษียณและคนที่ทำ HRBP จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ออกอากาศวันที่ 14 กันยายน 2562