/ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น บอกบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น บอกบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ที่มาร่วมรายการโดยมาบอกบุญแฟนรายการในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารศูนย์วิทยบริการ ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย 438-0-43072-3 ช่ือบัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปี 2562

ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2562