/เครื่องมือเป็นทางเลือกในเรื่องการพัฒนาบุคคลากรอยู่ในองค์การของเรา

เครื่องมือเป็นทางเลือกในเรื่องการพัฒนาบุคคลากรอยู่ในองค์การของเรา

ออกอากาศวันที่ 19 กันยายน 2562