/เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 75 อัตรา

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 75 อัตรา

ออกอากาศวันที่ 19 กันยายน 2562