/พิธีบายศรีสู่ขวัญงานเกษียญอายุบุคคลกรกองป้องกันและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีบายศรีสู่ขวัญงานเกษียญอายุบุคคลกรกองป้องกันและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 20 กันยายน 2562