/20เทรนใหม่ที่เราคิดว่าเป็นเทรนในปี20ที่จะมาแรงเรื่องธุรกิจ

20เทรนใหม่ที่เราคิดว่าเป็นเทรนในปี20ที่จะมาแรงเรื่องธุรกิจ

ออกอากาศวันที่ 22 กันยายน 2562