/ประธานชุมชนสนามกีฬา1 ทน.ขอนแก่น – การช่วยเหลือขุดลอกวัชพืชที่ปกคลุมผิวน้ำกว่า70ไร่

ประธานชุมชนสนามกีฬา1 ทน.ขอนแก่น – การช่วยเหลือขุดลอกวัชพืชที่ปกคลุมผิวน้ำกว่า70ไร่

ออกอากาศวันที่ 24 กันยายน 2562

พี่ชอบ แสงเนียม ประธานชุมชนสนามกีฬา1 เทศบาลนครขอนแก่น วันนี้มาร่วมรายการโดยนำเสนอเรื่องการช่วยเหลือขุดลอกวัชพืชที่ปกคลุมผิวน้ำ กว่า70 ไร่ พี่น้องประชาชนในเขตบ้านหินลาด ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ ช่วยขยายเขตไฟฟ้า ของบประมาณขุดแหล่งน้ำป้องกันภัยแล้ง บ้านเพี้ยฟาน ตำบลสาวะถี ม.13 อำเภอเมือง ขอนแก่น นำชาวบ้านไปร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบ้านไผ่ และขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขามะลิวัลย์ จังหวัดขอนแก่นที่อนุมัติงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าที่ บ้านหนองนิยม ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหสัดขอนแก่น