/ยินดีกับน้อง น้ำมนต์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีกับน้อง น้ำมนต์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 27 กันยายน 2562