/บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่คลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่คลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 2 ตุลาคม 2562