/เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานที่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานที่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 3 ตุลาคม 2562