/เชิญชวนพี่น้องชาว อ. โนนศิลาและใกล้เคียงร่วมบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 09.00 น.

เชิญชวนพี่น้องชาว อ. โนนศิลาและใกล้เคียงร่วมบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ออกอากาสวันที่ 3 ตุลาคม 2562