/หอประชุม อ. โนนศิลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

หอประชุม อ. โนนศิลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

ออกอากาศวันที่ 4 ตุลาคม 2562