/พายุใต้ฝุ่นฮาจิมิ

พายุใต้ฝุ่นฮาจิมิ

ออกอากาศวันที่ 9 ตุลาคม 2562