/วิธีกำจัดปลวกที่ไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัทกำจัดปลวกหรือไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีแพงแสนแพง

วิธีกำจัดปลวกที่ไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัทกำจัดปลวกหรือไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีแพงแสนแพง

ออกอากาศวันที่ 10 ตุลาคม 2562