/การทานอาหารที่เป็นอาหารเวฟหรืออาหารที่เราอุ่นจากไมโครเวฟจะมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม

การทานอาหารที่เป็นอาหารเวฟหรืออาหารที่เราอุ่นจากไมโครเวฟจะมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม

ออกอากาศวันที่ 14 ตุลาคม 2562