/ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาสถานการณ์เก็บกักน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาสถานการณ์เก็บกักน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

ออกอากาศวันที่ 11 ตุลาคม 2562