/เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่คลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่คลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 11 ตุลาคม 2562