/เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและคลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมรับบริจาคโลหิตที่อำเภอชนบท

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและคลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมรับบริจาคโลหิตที่อำเภอชนบท

ออกอากาศวันที่ 17 ตุลาคม 2562