/ปิดปรับปรุงสถานที่ แต่ยังออกอากาศปกติ ช่วงวันที่ 19-31 ต.ค.

ปิดปรับปรุงสถานที่ แต่ยังออกอากาศปกติ ช่วงวันที่ 19-31 ต.ค.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM103 Mhz ขอแจ้งนักจัดรายการทุกท่านตามเอกสารนี้