Author: chupar

June 15, 2018 Off

ขอนแก่น ฟอรั่ม และทิศทางการขับเคลื่อนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

By chupar

ขอนแก่น ฟอรั่ม คืออะไร? เกี่ยวข้องกับใคร? ประชาชนอย่างเราจะช่วยอะไรได้บ้าง? ปัจจุบันทิศทางการขับเคลื่อนขอนแก่นให้เป็น สมาร์ทซิตี้ เราอยู่ตรงจุดใด เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เมื่อไหร่ อย่างไรบ้าง? พบกับ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

June 12, 2018 Off

ชุมชนบ้านเลขที่37 – รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

By chupar

พี่ภาสกร กิณเรศ หัวหน้า อสม. ชุมชนบ้านเลขที่37 เทศบาลนครขอนแก่น เข้าหน้าฝนเรามาร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)

June 12, 2018 Off

ภาณิศา มุ่งประสิทธิชัย ตัวแทนจากชุมชนหนองแวงตราชู2

By chupar

พบกับ พี่ภาณิศา มุ่งประสิทธิชัย ตัวแทนจากชุมชนหนองแวงตราชู2 (ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)

June 12, 2018 Off

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น – งานเกษตรโรงเรียน

By chupar

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำทีมโดย อาจารย์ทศพล โพธิขำ อาจารย์พงศธร แสงตันชัย และน้องปิ่น ภาสินี ฝางแก้ว และน้องฮ๊อก ธีรดล สุขใจ วันนี้มาบอกเล่างานเกษตรโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปี61 และกิจกรรมข่าวสารของโรงเรียน (ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)

June 12, 2018 Off

special talk ความรู้เรื่องโรคเท้าปุก

By chupar

วันนี้ special talk เรามารับฟังความรู้เรื่องโรคเท้าปุก ว่าเป็นอย่างไรจาก ผศ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์ อาจารย์ภาควิชาออร์โถปิดิกส์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพูดคุยกับเครือข่ายผุ้นำชุมชน อ.ทวิช ผาจันทร์ แม่บัวเรียน พิมพ์ศรี แม่จิราวดี ต่อโชติ และพ่อโสภณ น้อยสุวรรณ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม…

May 22, 2018 Off

รายการ รอบรั้ว มข. – มอดินแดงเกมส์

By chupar

รายการรอบรั้ว มข. ประจำวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.10 – 11.00 น. ทางคลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม 103 มข. พบกับเรื่องราวการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37…

May 22, 2018 Off

อาจารย์กาญจนา พันธะลา โรงเรียนสีหราชเดโชชัย – การเปิดรับนักเรียน ที่ยังไม่มีที่เรียนฯ

By chupar

17 พ.ค. 61 พบคุณอาจารย์กาญจนา พันธะลา โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ที่มาร่วมรายการโดยมาบอกเล่าถึงการเปิดรับนักเรียน ที่ยังไม่มีที่เรียน และการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2561 (ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)