/ชาว อ. ซ้ำสูงและใกล้เคียงร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย

ชาว อ. ซ้ำสูงและใกล้เคียงร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย

ออกอากาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562