/งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ 9-11 พย 2562 ที่บริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ 9-11 พย 2562 ที่บริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562