/งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ที่บริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ที่บริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562