/เชิญชวนบริจาคเลือดกรุ๊ปบี ที่คลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

เชิญชวนบริจาคเลือดกรุ๊ปบี ที่คลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

ออกอากาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562