/เที่ยวงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ 9-11 พย 2562 ที่บริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เที่ยวงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ 9-11 พย 2562 ที่บริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562