/คุณภาพน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์

คุณภาพน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์

ออกอากาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562