/พายุโซนร้อนลูกที่ 26

พายุโซนร้อนลูกที่ 26

ออกอากาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562