Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครือข่ายวิทยุชุมชน มข. จัดกิจกรรม “สร้างคุณค่าให้กับสังคม” ผ่านงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกมส์มหาสนุก วาดภาพระบายสี และทดลองการเป็นผู้ประกาศข่าว ของกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงาน มหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” โดยฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่สถานีรถไฟขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดย ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ท่ามกลางผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากคณะภาคส่วนต่างๆ และชาวชุมชนชนในจังหวัดขอนแก่น ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “งานมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” จัดขึ้นภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รวมพลังร่วมใจกันออกมาให้บริการสังคม ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกมิติ มาให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เชื่อว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะการให้บริการประชาชนในครั้งนี้ ถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพของประชาชน ให้เข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ท่ามกลางวิกฤต โควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติในทุกด้าน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นงานมหกรรมการบริการชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ที่สุดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยจัดขึ้น สอดคล้องกับปณิธานแห่งการอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้บริการชุมชนและสังคมในทุกมิติ เช่นด้านการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนการดูแลด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชน ซึ่งการทำงานอุทิศเพื่อสังคมนั้น เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้นึกถึงประชาชนเป็นหลัก เพื่อจะได้นำเอาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย นวัตกรรม นำมาแก้ปัญหาช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด

คุณนิราภร  รัตนทิพย์ ทีมงานรายการบ้านแสนรัก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น   และจิตอาสา กฟผ. กล่าวว่า กิจกรรมที่กลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้บริการประชาชนในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม “สร้างคุณค่าร่วมแก่คนในสังคม” เพราะสามารถช่วยให้ผู้เข้ามาร่วมงานได้ทั้งรอยยิ้ม ความสนุก ความบันเทิง และความสุข ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่นการวาดภาพระบายสี สนับสนุนโดยคุณอานันท์  ปั้นเก่า จิตอาสา กฟผ.และทีมงานรายการบ้านแสนรัก /การทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว สนับสนุนโดยคุณสุภาพร  คำแท่ง  บรรณาธิการข่าว   พร้อมทีมงานKKC ขอนแก่น เคเบิ้ล ทีวี /การแสดงดนตรีจากคนดนตรีวงก้อนดิน โดยทีมงานสถานีวิทยุ ที-สไมล์ F.M.106 MHz. ตลอดจนให้ความบันเทิงโดยนักร้องดาวรุ่งเยาวชนจากจังหวัดขอนแก่น นายพีรวัส สุทธิประภา หรือน้องเฟม และ น.ส.สิริตะพัช สายโกสุม  หรือน้องดรีม สนับสนุนโดยคุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ และ คุณนิตยา  สุวรรณสิทธิ์ จากสถานีวิทยุ สไมล์ เอฟ.เอ็ม. 101 MHz. รวมทั้งยังมีการแจกหนังสือพูดดี บุคลิกเด่น เป็นดัง และทุนเข้าเรียนพิเศษสำหรับการสร้างบุคลิกภาพการสื่อสารที่ดี สนับสนุนโดยคุณมะลิดา ปทุมธนทรัพย์ และคุณอังกูร  พินพิสิทธิ์ จากสถานีวิทยุ ที-สไมล์  F.M.106 MHz.ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่สามารถช่วยสรา้งแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจเป็นนักสื่อสารที่ดีได้ นอกจากนี้ยังมีนักจัดรายวิทยุชุมชน ในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เข้ามาลงทะเบียนเพื่อต้องการร่วมเป็นกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่ประชาชนฟรี โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะผู้สูงอายุ) จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ การให้บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ โดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (CARI) การตรวจคัดกรองโรคไต และการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา” โดยโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดเห็บ หมัดในสัตว์เลี้ยง โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับบริจาคโลหิต โดยคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มข. การให้คำแนะนำเรื่องสมาธิสั้น ปัญหาพฤติกรรมซึมเศร้า ประเมินภาวะเครียด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ การให้บริการ KKU Library Book Exchange จุดนัดพบของคนรักการอ่าน ให้บริการด้านการอ่าน การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนหนังสือ และมุมอ่านหนังสือสำหรับเยาวชน จุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องเล่ามหัศจรรย์แห่งการอ่าน จากสำนักหอสมุด มข. การรับบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายการกู้ยืม การทวงหนี้ การซื้อขาย ทำนิติกรรมต่างๆ เป็นต้น จากกองกฎหมาย มข. การตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสาธิตการกู้ชีพ CPR แก่ประชาชน โดยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึก และการบริการระงับปวดและฝังเข็ม โดยภาควิชาวิสัญญีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงประชุมกลอง จากนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การแสดงวงโปงลางสินไซ โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ อีกด้วย