รายการ มข.เพื่อชุมชน – ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม เตาเผาศพไฟฟ้า และการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน

รายการ มข.เพื่อชุมชน – ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม เตาเผาศพไฟฟ้า และการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน

May 15, 2018 Off By chupar

พบแม่ติ๋ม สุมารินทร์ กาญจนวรางกรู และแม่หนูเอี่ยม อรรคฮาต จากชุมชนวัดป่าอดุลยาราม เทศบาลนครขอนแก่น ที่มาร่วมพูดคุยในรายการ โดยนำเสนอเรื่อง เตาเผาศพไฟฟ้า และการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน

ติดตามชมรายการสดๆ ได้ทางแฟนเพจ รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน