Thu. Dec 9th, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น – งานเกษตรโรงเรียน


โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำทีมโดย อาจารย์ทศพล โพธิขำ อาจารย์พงศธร แสงตันชัย และน้องปิ่น ภาสินี ฝางแก้ว และน้องฮ๊อก ธีรดล สุขใจ วันนี้มาบอกเล่างานเกษตรโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปี61 และกิจกรรมข่าวสารของโรงเรียน

(ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)