Tue. Feb 7th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุริยา ลีพรหมมา

1 min read

ออกอากาศวันที่  9  มิถุนายน  2563 #HeadLineNews - นพ.สุขุม #ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือเวียน สั่งการ ถึงทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยแอดมิตทุกราย - ผู้ว่าฯขอนแก่น แจ้งเตือนนักเรียน-นักศึกษา กลับเข้าขอนแก่นก่อนวันเปิดเทอม 14 วัน ตามมาตรการคุมเข้มโควิด-19...