รายการรอบรู้เรื่องเศรษฐกิจกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

รายการรอบรู้เรื่องเศรษฐกิจกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

June 20, 2018 Off By chupar

รายการรอบรู้เรื่องเศรษฐกิจกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

รายการที่ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ ในมิติต่างๆของจังหวัดขอนแก่น ภูมิภาคอีสาน ประเทศและโลก
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.103 มฮ. เวลา 16.10 – 17.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

ผลิตรายการโดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น – หอการค้าขอนแก่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่มหานครแห่งภาคอีสาน