ขอนแก่น ฟอรั่ม และทิศทางการขับเคลื่อนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

ขอนแก่น ฟอรั่ม และทิศทางการขับเคลื่อนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

June 15, 2018 Off By chupar

ขอนแก่น ฟอรั่ม คืออะไร? เกี่ยวข้องกับใคร? ประชาชนอย่างเราจะช่วยอะไรได้บ้าง?
ปัจจุบันทิศทางการขับเคลื่อนขอนแก่นให้เป็น สมาร์ทซิตี้ เราอยู่ตรงจุดใด เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เมื่อไหร่ อย่างไรบ้าง?

พบกับ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น