Wed. Apr 24th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดีเจน้องใหม่ จากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดนำเสนอเรื่องโครงการสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ที่บึงหนองโคตร และ โครงการกู้ชีพ อบต.

วันนี้(21-6-61) ขอขอบคุณ น้องหนุ่ม ธนโชติ งามรูป และน้องมิ้ง เพิ่มพล มีเดช ดีเจน้องใหม่ จากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด วันนี้มาแนะนำบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รวมถึง นำเสนอเรื่องโครงการสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ที่บึงหนองโคตร และ โครงการกู้ชีพ อบต. คะ