Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวหน้า อสม. ชุมชนบ้านเลขที่37คะ มาเชิญชวนเข้าอบรมพิธีกร พิธีการ จากเทศบาลนครขอนแก่น และการแจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วงหน้าฝน

วันนี้ (26-6-61)พบกับพี่ ภาสกร กิณเรศ หัวหน้า อสม. ชุมชนบ้านเลขที่37คะ มาเชิญชวนเข้าอบรมพิธีกร พิธีการ จากเทศบาลนครขอนแก่น และการแจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วงหน้าฝนคะ