คุยกับบ่าวญ่อ เรื่องดูแลสุภาพของคนในชุมชน

คุยกับบ่าวญ่อ เรื่องดูแลสุภาพของคนในชุมชน

October 16, 2018 Off By Banjong Setwisai

รายการสายตรงจากสถาบัน คุยกับภาสกร หรือบ่าวย่อ กรรมชุมชนบ้านเลขที่ 37 กรมทางหลวงขอนแก่น ประเด็นเรื่อง การดูแลสุภาพ