Sat. May 25th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 เปิดประเด็นการมีส่วนร่วมในพื้นที่เมืองและชายขอบเพื่อออกแบบระบบบริการสุขภาพสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

วันนี้ 3-7-61ขอบคุณพี่สมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 วันนี้เราดีใจต้อนรับทีมหมูป่ากลับบ้าน และมาฟังการอบรมการมีส่วนรวมในพื้นที่เมืองและชายแดนเพื่อออกแบบระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนกลุ่มเปาะบาง