ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหนองไผ่ ม. 14 เทศบาลตำบลศิลา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีของผู้สูงอายุ

ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหนองไผ่ ม. 14 เทศบาลตำบลศิลา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีของผู้สูงอายุ

October 17, 2018 Off By Banjong Setwisai

วันนี้ 10-7-61ขอบพระคุณแม่บัวเรียน พิมพ์ศรี ประธานชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหนองไผ่ ม. 14 เทศบาลตำบลศิลา แม่จิราวดี ต่อโชติ แม่บัวลอง อุปชัย แม่ศิรินาฎ ศรีเมือง แม่มะ โคทะนา สมาชิกชมรม ที่มาร่วมรายการ โดยมาถ่ายทอดประสบการณ์การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีของผู้สูงอายุ โดยการหัวเราะให้ดังๆเพื่อสุขภาพ และการร่วมงานเปิดตัวศิลาโฮมสเตย์ คะ