นพ.ธีระชัย ธีระชัย อังสุนันทวิวัฒน์ (หมอปิง) และพี่สมชาติ ขัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 ร่วมเล่าการรวมกลุ่มเพื่อนหมอจิตอาสา

นพ.ธีระชัย ธีระชัย อังสุนันทวิวัฒน์ (หมอปิง) และพี่สมชาติ ขัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 ร่วมเล่าการรวมกลุ่มเพื่อนหมอจิตอาสา

October 17, 2018 Off By Banjong Setwisai

วันนี้ 12-7-61 ขอขอบคุณ นพ.ธีระชัย ธีระชัย อังสุนันทวิวัฒน์ (หมอปิง) และพี่สมชาติ ขัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 วันนี้ทั้งสองท่านมาเล่าถึงการรวมกลุ่ม เพื่อนหมอจิตอาสา